BNV Mobility: innovatieve ontwikkelingen door een positieve kijk op mobiliteit

Mobiliteit: dat is het specialisme van BNV Mobility. Door innovatieve diensten te ontwikkelen en mensen te belonen, stimuleren we gedragsveranderingen, zoals spitsmijden, thuiswerken en reizen met het openbaar vervoer. Zo leveren we een concrete bijdrage aan minder files en een toegankelijk Nederland.

Oplossingen voor mobiliteit
Bedrijven krijgen in toenemende mate met mobiliteitsvraagstukken te maken. Ook overheden worstelen met beprijsde infrastructuur of met de gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. BNV Mobility biedt oplossingen op maat en neemt u de zorg voor mobiliteit uit handen.

Uw mobiliteitsbeleid in professionele handen
Samen met het bedrijfsleven en overheden bepalen we de doelen. Vervolgens nemen wij de uitvoering van het mobiliteitsbeleid over. Met gefundeerde kennis van zaken, ruime ervaring en een heldere visie zetten we vernieuwende ideeën om in concrete, innovatieve diensten. Ook de eventuele lancering van een project, de werving van deelnemers, fraudepreventie en evaluatie nemen we op ons. Zo lost u zonder omkijken uw mobiliteits- en bereikbaarheidsproblematiek op.

myJINI avatar

BNV Mobility onthult Mobility as a Service platform TURNN

Tijdens het afscheid van Aernout van der Bend van de Verkeersonderneming op 26 januari jl. presenteerde Chrétienne Hoek, CEO van BNV Mobility, het nieuwe Mobility as a Service platform TURNN. BNV Mobility wil met TURNN [...]

Rotterdamse regio krijgt één platform voor alle vervoermiddelen

Start ‘mobility as a service’ uniek in Europa De Rotterdamse regio zet een stap op weg naar ‘mobility as a service’. Deze term staat voor een transitie in mobiliteit: Niet het vervoermiddel, maar de behoefte [...]

Chrétienne Hoek aangesteld als waarnemend CEO

Breda, 12 oktober 2016 – BNV Mobility, specialist in mobiliteitsoplossingen, stelt Chrétienne Hoek aan als waarnemend CEO. Zij neemt daarmee de taken over van Dirk Grevink, die tevens oprichter en aandeelhouder is van BNV Mobility. [...]