BNV Mobility: innovatieve ontwikkelingen door een positieve kijk op mobiliteit

Mobiliteit: dat is het specialisme van BNV Mobility. Door innovatieve diensten te ontwikkelen en mensen te belonen, stimuleren we gedragsveranderingen, zoals spitsmijden, thuiswerken en reizen met het openbaar vervoer. Zo leveren we een concrete bijdrage aan minder files en een toegankelijk Nederland.

Oplossingen voor mobiliteit
Bedrijven krijgen in toenemende mate met mobiliteitsvraagstukken te maken. Ook overheden worstelen met beprijsde infrastructuur of met de gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. BNV Mobility biedt oplossingen op maat en neemt u de zorg voor mobiliteit uit handen.

Uw mobiliteitsbeleid in professionele handen
Samen met het bedrijfsleven en overheden bepalen we de doelen. Vervolgens nemen wij de uitvoering van het mobiliteitsbeleid over. Met gefundeerde kennis van zaken, ruime ervaring en een heldere visie zetten we vernieuwende ideeën om in concrete, innovatieve diensten. Ook de eventuele lancering van een project, de werving van deelnemers, fraudepreventie en evaluatie nemen we op ons. Zo lost u zonder omkijken uw mobiliteits- en bereikbaarheidsproblematiek op.

myJINI avatar
  • MKB-BNV Mobility

BNV Mobility gaat partnership aan met MKB Rotterdam

Vrijdag 10 september jl. heeft er in het stadion van Sparta (het Kasteel) voorafgaand aan competitiewedstrijd Sparta – Achilles 29 een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij o.a. BNV Mobility in het zonnetje is gezet door het Bestuur van […]

  • Lille

Regio Rotterdam-Den Haag toont Frankrijk innovatieve filebestrijding

Rotterdam, 8 juni 2015 – Filebestrijding en duurzame mobiliteit: de regio Rotterdam-Den Haag loopt hierin niet alleen in Nederland, maar ook internationaal voorop. Dankzij innovatieve, gedragsveranderende initiatieven. Donderdag 4 juni was een delegatie van bestuurders […]

  • Dirk Grevink Lean and Green

BNV Mobility ontvangt Lean and Green Personal Mobility Award

BNV Mobility heeft gisteren de Lean and Green Personal Mobility Award in ontvangst genomen. Het bedrijf kreeg de prijs voor hun ambitie om een reductie van de CO2-uitstoot te realiseren.

BNV Mobility heeft tot doel het […]